Forest Stewardship Council

Forest Stewardship Council (FSC® – www.fsc.org) ir neatkarīga, nevalstiska, bezpeļņas organizācija, kura izveidota ar mērķi veicināt atbildīgu pasaules mežu saimniecību.

Organizācija nodrošina standarta nosacījumus, tirdzniecības markas (TM) garantijas un akreditācijas pakalpojums tiem uzņēmumiem, kas ir ieinteresēti atbildīgā mežsaimniecībā.

Produkti, kas satur FSC® zīmolu ir neatkarīgi sertificēti, kas garantē patērētājiem, ka šis produkts ir izgatavots no kokmateriāliem, kuri nāk no FSC® prasībām atbilstoši apsaimniekotiem mežiem. Šīs prasības nodrošina tagadnes un nākotnes paaudžu sociālās, ekonomiskās un ekoloģiskās vajadzības.

FSC® (Forest Stewardship Council) ir starptautisks ilgtspējīgas mežsaimniecības sertifikāts, kas nodrošina reizē videi draudzīgu, sociāli atbildīgu un ekonomiski izdevīgu meža apsaimniekošanu. FSC® sertifikāta zīme ir atrodama uz visiem koksnes produktiem, kas nāk no saudzīgi apsaimniekota meža.

FSC® mežu apsaimniekošanas un FSC® piegādes ķēdes sertifikātu šodien atzīst patērētāji visā pasaulē, par ko liecina vairāk kā 102 miljoni hektāru FSC® sertificēto mežu visās pasaules daļās un vairāk kā 10400 izsniegtie FSC® kokmateriālu piegādes ķēdes sertifikāti.

Kāpēc FSC®?

Tikai FSC®

  • liedz dabīgo mežu un citu dabīgu vietu pārveidošanu visā pasaulē
  • liedz izmantot augstas bīstamības pesticīdus visā pasaulē
  • liedz ģenētiski modificētu koku kultivēšanu/audzēšanu
  • respektē valstu iezemiešu tiesības visā pasaulē
  • kontrolē katru sertifikācijas operāciju vismaz reizi gadā neatbilstību gadījumā sertifikāts tiek anulēts

FSC® ir vienīgā mežu sertifikācijas sistēma, kuru atbalsta visas lielās vides aizsardzības grupas. Daudzi sertifikācijas novērtētāji, piemēram, ASV un Austrālijas “zaļo māju padome” (green building council) kā ilgtspējīgu pierādījumu akceptē tikai FSC® sertifikātu.

FSC® produktu klāsts aug ar katru dienu. Mūsdienās gandrīz katrs produkts ir pieejams FSC® kvalitātē un pamatā šie produkti nav dārgāki kā nesertificētie, taču bieži labākā kvalitātē.

© 1996 Forest Stewardship Coucil A.C.